Spieren enzo

- Home - - Hotstone massage - - Sport massage - - Voetreflex massage - - Wellness massage - - Chocolade massage - - Thaise Yoga Massage - - Info - - Klassieke Pilates - - Algemene voorwaarden -

 

Algemene voorwaarden 2018 deelnemer Klassieke Pilates

- Betaling per les moet vooraf aan de les voldaan worden

- Betaling per automatische incasso per maand vindt plaats in de eerste week van de maand

- Een betaalde gemiste les mag je in overleg inhalen binnen 2 kalendermaanden er vindt geen restitutie plaats

- Spieren enzo is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade in of rondom de studioruimte van Zenter

- Lichamelijke klachten moet je vooraf melden om blessures te voorkomen

- Deelname aan de les geschied op eigen risico, Spieren enzo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (lichamelijke) schade gevolge van    de les of voortvloeiend van de les

- Tijdens de les gebruik je een eigen handdoek voor op de mat i.v.m. hygiene

- Pilates voer je uit op sokken of blote voeten, niet op sportschoenen

- Spieren enzo mag ten alle tijden de voorwaarden aanpassen

- Door te tekenen ga je akkoord met de voorwaarden

 

Privacy Verklaring

Bij Spieren enzo verwerken we de volgende persoonsgegevens doordat u gebruik maakt

van onze diensten en deze zelf aan ons verstrekt.

Naam

Geslacht

Geboortedatum

Adres/e-mail

Telefoonnummer

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens:

Afhandeling betalingen

U te kunnen bellen of e-mailen

U te informeren omtrent wijzigingen van onze diensten en/of produkten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens indien dit in belang van de behandeling is:

Medische gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, wij hanteren de bewaartermijnen van:

Deelnemers Pilates les: 1 maand na uitschrijving deelname.

Overige diensten: 7 jaar

U hebt het recht om uw gegevens in te zien, corrigeren of te verwijderen.

Wij delen de persoonsgegevens niet met derden:

Enige uitzondering hierop is als we moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals een gerechtelijk onderzoek.